Nie będę weryfikował...

GlybinJerzy Glybin w 100/100 - cyklu stu reportaży przygotowujących do 100-lecia Archidiecezji Katowickiej.

 

 

 

 

 

 

Rozmowa z Jerzym Głybinem przeprowadzona przez Macieja Szczawińskiego, redaktora Polskiego Radia Katowice.

 

 

 

 Glybin m    Szczawinski 1
Jerzy Głybin

                                                                

Red. Maciej

M. Szczawiński

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev