Po naszymu, czyli po śląsku

Panczyk PozdziejMaria Pańczyk - Poździej w 100/100 - cyklu stu reportaży przygotowujących do 100-lecia Archidiecezji Katowickiej.

 

 

 

 

 

 

Rozmowa z senator Marią Pańczyk-Poździej przeprowadzona przez Macieja Szczawińskiego, redaktora Polskiego Radia Katowice.

 

 

 

 Panczyk Pozdziej m    Szczawinski 1
Maria
Pańczyk-Poździej

                                                                

Red. Maciej

M. Szczawiński

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev