Odszedł śp. Tadeusz Kijonka

Odszedł śp. Tadeusz Kijonka

W dniu wczorajszym - 4 lipca 2017 r. - w katowickiej katedrze Chrystusa Króla, pożegnaliśmy śp. Tadeusza Kijonkę.

Ślązacy z dziada pradziada

Ślązacy z dziada pradziada

Bernard Krawczyk w 100/100 - cyklu stu reportaży przygotowujących do 100-lecia Archidiecezji Katowickiej.

Nowy Biskup Śląski

Nowy Biskup Śląski

Ojciec św. zamianował biskupem śląskim ks. infułata Stanisława Adamskiego, dyrektora Akcji Katolickiej w Polsce.            

Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół w Zawodziu

Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół w Zawodziu

Dnia 31 sierpnia 1930 r. nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy Dom Boży w Katowicach-Zawodziu.

Śląsk pożegnał swego Arcypasterza

Śląsk pożegnał swego Arcypasterza

Biskup Arkadiusz Lisiecki został pochowany w krypcie Św. Rodziny - w tymczasowej katedrze św. Piotra i Pawła.

hlondW dniu 9 marca, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyła się dyskusja Komisji Teologów nad Positio super vita et virtutibus Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB.
 
Wynik tej dyskusji jest pozytywny. Mons. Carmelo Pellegrino, Promotor wiary, wyraził się, podsumowując niejako dyskusję, że "kard. Hlond to bardzo wielka osobowość w Kościele".
Kolejnym etapem będzie komisja Kardynałów i Biskupów w terminie wyznaczonym przez Kongregację terminu tego kongresu. Ostatnim zaś krokiem w formalnym procesie beatyfikacyjnym będzie podpisanie przez papieża dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego.
 
Do beatyfikacji potrzeba będzie jeszcze cudu.
 
Jednak dzięki wczorajszej decyzji Komisji Teologów proces bardzo znacząco posunął się do przodu i dzielą nas dosłownie tylko dwa kroki, abyśmy Prymasa Hlonda mogli nazywać Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Servo Dei).
 
ks. dr Bogusław Kozioł SChr,
wicepostulator procesu kard. A. Hlonda

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev