Bł. Stanisław Kubista SVD (†1940) Kostuchna k. Katowic - Stutthof

Bł. Stanisław Kubista SVD (†1940) Kostuchna k. Katowic - Stutthof

Cykl "ŚWIADKOWIE Z TEJ ZIEMI"   O ks. Stanisławie mówiło się, że to praktyk z zamiłowaniami literackimi.

Bł. Alojzy Liguda SVD (†1942) Winów k. Opola - Dachau

Bł. Alojzy Liguda SVD (†1942) Winów k. Opola - Dachau

Cykl "ŚWIADKOWIE Z TEJ ZIEMI"   Kolejni męczennicy okresu II wojny światowej związani są ze Śląskiem Opolskim.

Bł. Józef Cebula (†1941) Malnia k. Otmętu - Mauthausen

Bł. Józef Cebula (†1941) Malnia k. Otmętu - Mauthausen

Cykl "ŚWIADKOWIE Z TEJ ZIEMI"   W Lublińcu, na dziedzińcu szkoły katolickiej im. św. Edyty Stein (dawniej niższego seminarium ojców oblatów) stoi pomnik bł. Józefa Cebuli, absolwenta i wychowawcy tej placówki.

Bł. Józef Czempiel (†1942) Piekary Śląskie - Dachau/Mauthausen

Bł. Józef Czempiel (†1942) Piekary Śląskie - Dachau/Mauthausen

Cykl "ŚWIADKOWIE Z TEJ ZIEMI"   Drugi śląski męczennik urodził się w Piekarach Śląskich związanych z kultem maryjnym i ruchem abstynenckim zainicjowanym przez miejscowego proboszcza ks. Jana Alojzego Ficka (†1862).

Bł. Emil Szramek (†1942) Tworków k.Raciborza - Dachau

Bł. Emil Szramek (†1942) Tworków k.Raciborza - Dachau

Cykl "ŚWIADKOWIE Z TEJ ZIEMI"   Pierwszy wielki proces beatyfikacyjny polskich męczenników okresu II wojny światowej ukazał Kościołowi wzorce osobowe ludzi o heroicznej wierze i wielkim zaangażowaniu społeczno-religijnym.

hlondW dniu 9 marca, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyła się dyskusja Komisji Teologów nad Positio super vita et virtutibus Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB.
 
Wynik tej dyskusji jest pozytywny. Mons. Carmelo Pellegrino, Promotor wiary, wyraził się, podsumowując niejako dyskusję, że "kard. Hlond to bardzo wielka osobowość w Kościele".
Kolejnym etapem będzie komisja Kardynałów i Biskupów w terminie wyznaczonym przez Kongregację terminu tego kongresu. Ostatnim zaś krokiem w formalnym procesie beatyfikacyjnym będzie podpisanie przez papieża dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego.
 
Do beatyfikacji potrzeba będzie jeszcze cudu.
 
Jednak dzięki wczorajszej decyzji Komisji Teologów proces bardzo znacząco posunął się do przodu i dzielą nas dosłownie tylko dwa kroki, abyśmy Prymasa Hlonda mogli nazywać Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Servo Dei).
 
ks. dr Bogusław Kozioł SChr,
wicepostulator procesu kard. A. Hlonda

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev