Kluczem jest słowo: język, mowa

Kluczem jest słowo: język, mowa

Ks. Władysław Basistai w 100/100 - cyklu stu reportaży przygotowujących do 100-lecia Archidiecezji Katowickiej.

Parafia Buków

Parafia Buków

Z Cyklu "Kościoły i Parafie (Archi)diecezji Katowickiej".

Śląsk pod sztandarem Chrystusa Króla

Śląsk pod sztandarem Chrystusa Króla

"Trzeci Dzień Rekolekcyjny" w Katowicach, z udziałem m.in. Nuncjusza Apostolskiego.

Parafia Mszana

Parafia Mszana

Z Cyklu "Kościoły i Parafie (Archi)diecezji Katowickiej"

Wszystkiego prawdziwie doświadczyłem...

Wszystkiego prawdziwie doświadczyłem...

Prof. Franciszek Kokot w 100/100 - cyklu stu reportaży przygotowujących do 100-lecia Archidiecezji Katowickiej.

Panczyk Pozdziej

Urodziła się 10 lipca 1942 roku w Tarnowskich Górach, gdzie w 1961 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne. Jest absolwentką filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W latach 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach powiatu tarnogórskiego. W 1969 r. wygrywając konkurs na reporterów radiowych została dziennikarką. Prace w Radiu Katowice podjęła 1 września 1971 roku. Zawsze zabiegała o właściwe miejsce śląskiej kultury i gwary w dziedzictwie kultury narodowej. Wskazywała na etos pracy i wartości moralne charakterystyczne dla Ślązaków.
W 1980 roku weszła w skład Komisji Zakładowej NSZZ i współtworzyła "Solidarność" w Polskim Radiu Katowice.
Jest pomysłodawczynią i organizatorką konkursu gwarowego „Po naszymu, czyli po śląsku” - największej imprezy o charakterze regionalnym na Śląsku. Spośród 25. edycji konkursu, dwie odbyły się w Teksasie (w 1998 i 2004 roku); wzięli w nim udział zamieszkali tam od ponad 160 lat potomkowie Ślązaków. Wydała książki pt. „Po naszymu, czyli po śląsku", a także "Godomy, rządzymy, rozprawiomy" oraz śpiewnik "Pośpiewomy po naszymu".
Była autorką cyklu programów „Sobota w Bytkowie” nadawanych w latach 1993-1999 w Telewizji Katowice. Napisała do niego kilkadziesiąt tekstów piosenek.
Utworzyła formację zrzeszającą laureatów konkursu „Po naszymu - Czelodka”, która odznacza się wielką aktywnością: piszą książki i patronują zespołom folklorystycznym, zakładają izby pamięci, promują wybitnych Ślązaków.
Maria Pańczyk-Pozdziej jest osobą powszechnie znaną i szanowaną, która dzięki swojej działalności zdobyła dużą popularność i uznanie. Wiąże się to z faktem, iż była jedną z pierwszych, która zwróciła uwagę na kulturę Śląska i jej niepodważalne wartości, stając się zarazem autorytetem w tej dziedzinie.
Współpracuje z wieloma mediami, nie tylko śląskimi. Zasiada w jury licznych konkursów, przeglądów i festiwali o charakterze regionalnym, organizowanych w województwach śląskim i opolskim. Organizuje konferencje naukowe i wystawy na temat śląskiej kultury, tradycji i dialektu, zarówno na Śląsku jak i w Senacie RP.
Jej działalność została wielokrotnie dostrzeżona i uhonorowana. Jest laureatką prestiżowej Nagrody im. Wojciecha Korfantego, Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, Nagrody Prezydenta Katowic, Nagrody im. Stanisława Ligonia przyznanej przez Radio Katowice, a także nagród w konkursach dziennikarskich. Za reportaż z Teksasu „Śni mi się po polsku” otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Świat i Polska”. Wybrana została do Loży Liderów "Trybuny Śląskiej" oraz znalazła się w zacnym gronie pierwszej dziesiątki stu najmądrzejszych Ślązaków - rankingu "Dziennika Zachodniego". Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała jej Platynowy Laur, a Krajowa Izba Gospodarcza Złotą Odznakę za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego. Wyróżniona została Złotym Mikrofonem Polskiego Radia – najwyższym krajowym wyróżnieniem dla wybitnych radiowców i Złotą Honorową Odznaką Radia Katowice. Otrzymała też Złotą Odznakę za zasługi dla Województwa Śląskiego przyznawaną przez Sejmik Województwa. Jest Honorową Obywatelką swoich rodzinnych Tarnowskich Gór oraz Miasta i Gminy Zawadzkie. Otrzymała medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Gloria Artis". Jest bez wątpienia jedną z największych radiowych osobowości, a jej działalność już dzisiaj porównywana jest z wielkim dziełem patrona Katowickiej Rozgłośni - Stanisława Ligonia. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała też tytuł Honorowej Ślązaczki Roku 2004.
W latach 2002-2005 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego. Obecnie po raz czwarty z listy Platformy Obywatelskiej sprawuje mandat Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskując każdorazowo najlepszy na Śląsku wynik wyborczy. W VIII kadencji wybrano ją wicemarszałkiem Senatu RP. Była i jest osobą bezpartyjną. Należy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
 

Nagrody, wyróżnienia:

- nagroda Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury,

- nagroda Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie,

- nagroda im. Wojciecha Korfantego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i kultywowanie śląskich tradycji,

- „Hanysy”- nagroda kabaretu „Rak”,

- Loża Liderów – nagroda  "Trybuny Śląskiej",

- Honorowa Obywatelka rodzinnych Tarnowskich Gór,

- Honorowa Obywatelka Miasta i Gminy Zawadzkie w województwie opolskim,

- wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim „Świat i Polska” za reportaż z Teksasu pt. „Śni mi się po polsku”,

- Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (za 40-letnią pracę dziennikarską),

- Srebrne Skrzydło - nagroda burmistrza Tarnowskich Gór dla wybitnych tarnogórzan,

- Honorowa Ślązaczka Roku 2004 - tytuł nadany przez kapitułę „Po naszymu, czyli po śląsku”,

- „Narcyz”- nagroda Izby Przemysłowo Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,

- „Gloria Artis”- medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- nagroda im. Stanisława Jareckiego za popularyzację kultury Zaolzia,

- Złoty Mikrofon - najwyższe krajowe wyróżnienie dla wybitnych radiowców,

- Złota Odznaka Radia Katowice z okazji 80-lecia Rozgłośni,

- Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznana przez Sejmik Województwa,

- Platynowy Laur przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach,

- nagroda im. Stanisława Ligonia przyznana przez Polskie Radio w Katowicach,

- medal Stowarzyszenia "Serdeczni" w Tarnowskich Górach przyznany z okazji 15-lecia tej organizacji pożytku publicznego,

- Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego,

- Laur Bytkowa 2013 przyznany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa,

- wyróżnienie w plebiscycie redakcji "Dziennika Zachodniego": "50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego",

- Kruszec Biznesu 2014 - nagroda Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach za zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego oraz gospodarki regionu.

 

Źródło: www.panczyk.senat.pl

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev