Pogrzeb Bp. Adamskiego w Wiadomościach Diecezjalnych

Wiadomości Diecezjalne nr 1-2 1968 r.

Telegram do Stolicy Apostolskiej z zawiadomieniem o śmierci Biskupa Adamskiego
Telegram kondolencyjny ze Stolicy Apostolskiej
Zgon włodarza diecezji katowickiej - Ks. Bp Juliusz Bieniek
Biskup Stanisław Adamski (życiorys) - Ks. Jan Kobylnicki
Moj testament (wyjątki) - Bp Stanisław Adamski
Ostatnia droga wiernego sługi Boga i Kościoła - Ks. Józef Gawor
Księża Biskupi obecni na pogrzebie
Lista osób, które nadesłały kondolencje
Słowo żałobne na eksportacji zwłok śp. Bp. Adamskiego - Abp. Bolesław Kominek
Przemówienie Ks. Bp. Herberta Bednorza na zakończenie pierwszego dnia pogrzebu
Nad mogiłą Biskupa - męża stanu. Mowa podczas pogrzebu - Kard. Stefan Wyszyński
Podziękowanie Ks. Bp. Herberta Bednorza składane w krypcie w drugim dniu pogrzebu
Biskup Adamski, jak go przez 30 lat widziałem - Ks. Bp Herbert Bednorz

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev