Bliżej beatyfikacji kard. Hlonda

GN 12 06 1927 Hlond kardynal1Proces beatyfikacyjny kard. Augusta Hlonda „posunął się do przodu" - poinformował przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Ryszard Głowacki TChr.

Na 9 marca br. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie wvznaczyła termin dyskusji Komisji Teologicznej nad Positio super vila et virtutibus Sługi Bożego kard. A. Hlonda. Wydarzenie to będzie miało decydujące znaczenie dla dalszego przebiegu jego procesu beatyfikacyjnego.

Zwracając się do metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca ks. Głowacki napisał: „Dyskusja Komisji Teologów, która odbędzie się w Rzymie, jest też wyzwaniem dla nas samych, abyśmy tej sprawy nie pozostawili bez dalszego zainteresowania. W związku z tym ośmielam się prosić Ekscelencję o modlitwę osobistą, jak i wiernych w Archidiecezji, z którą przecież tak bardzo mocno związany był kard. August Hlond, w intencji pozytywnego przebiegu dyskusji Komisji".

Kard. August Hlond, zanim został metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim oraz Prymasem Polski, od roku 1922 był administratorem apostolskim dla Górnego Śląska. 28 października 1925 papież Pius XI zatwierdził nową organizację terytorialną Kościoła w Polsce. Jedną z nowo powołanych do życia struktur była diecezji katowicka. August Hlond został jej pierwszym biskupem (nominacja 14 grudnia 1925 r.). Diecezją kierował do czerwca 1926 r.

Kard. Hlond zmarł 22 października 1948 w Warszawie. Został pochowany w podziemiach archikatedry św. Jana w Warszawie. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w roku 1992. Proces diecezjalny trwał do 21 października 1996 roku. Po przekazaniu dokumentacji do Watykanu stosowna kongregacja wydała 6 marca 1998 roku dekret o ważności procesu na etapie diecezjalnym. Przez następnych dziesięć lat trwały prace nad positio, które oficjalnie zaprezentowano w 60. rocznicę śmierci Sługi Bożego 22 października 2008 roku.

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev