25 lat Metropolii Katowickiej

25 MKZaproszenie na uroczystości związane z 25 rocznicą utworzenia Archidiecezji Katowickiej.

 

Zapraszają: Ks. Roman Chromy, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz Dr Halina Dudała, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego.

 

 

 

25 marca br. przypada dwudziesta piąta rocznica ustanowienia metropolii górnośląskiej. Z tej okazji w liście odczytanym w kościołach archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej i opolskiej biskupi tych Kościołów napisali:

„Obchodząc 25. rocznicę ustanowienia metropolii katowickiej, zapraszamy was do wspólnego dziękczynienia i świętowania. Jubileuszowe uroczystości zaplanowano na dwa kolejne dni".

Uroczystości rozpoczną się w sobotę, 25 marca br., o godz. 10.30. Bp Jan Kopiec dokona w gliwickiej katedrze otwarcia I Synodu diecezjalnego. Również w sobotę, o godz. 18.30, dziękczynne uroczystości będą miały miejsce w katedrze opolskiej.

Natomiast w niedzielę, 26 marca, o godz. 10.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się panel dyskusyjny pt. „Metropolia katowicka – szansa czy ryzyko duszpasterskiej i społecznej integracji?". Zaproszeni goście – świadkowie reformy administracyjnej Kościoła w Polsce, historycy i socjologowie religii – podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powołanie metropolii górnośląskiej stało się szansą społecznej i duszpasterskiej integracji wiernych, zamieszkujących region. Zapraszając do udziału w uroczystościach biskupi metropolii napisali: „Szansa ta jest procesem realizowanym m.in. przez wspólne działania duszpasterskie, służące też budowaniu społeczności lokalnej – w oparciu o takie ewangeliczne wartości, jak przywiązanie do parafii, rodziny i ojcowizny, jak szacunek dla życia na każdym etapie oraz pragnienie przeżywania niedzieli jako dnia dla Boga i rodziny. Budujące i to dosłownie, naszą metropolitalną więź były wspólne wystąpienia Pasterzy metropolii w sprawie świętowania niedzieli i w kwestiach związanych z ekologią, troską o nasz wspólny dom oraz ich wspólne inicjatywy: Rok Życia Konsekrowanego i Rok Rodziny. Corocznie, wspólnie, we współpracy z samorządami wielu miast i gmin, promujemy rodzinę w czasie Metropolitalnego Święta Rodziny"

Punktem kulminacyjnym rocznicowych obchodów będzie Msza św. pontyfikalna z udziałem biskupów metropolii górnośląskiej pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca w katedrze Chrystusa Króla o godz. 12.00. Homilię wygłosi biskup opolski Andrzej Czaja.

Program panelu

9.30 – Przyjęcie gości, poczęstunek kawowy (hol WTl UŚ).

10.00 – Otwarcie obchodów rocznicowych: abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki.

10.15-11.30 – Panel dyskusyjny pt. Metropolia katowicka – szansa czy ryzyko duszpasterskiej i społecznej integracji?

Prowadzenie:

- dr hab. Halina Dudała, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach.

- dr Andrzej Grajewski, zastępca redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego;

Zaproszeni goście:

- ks. prof. Helmut Sobeczko, WTl UO;

- ks. dr hab. Henryk Olszar, Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła WTl UŚ;

- ks. dr Piotr Górecki, Katedra Historii Kościoła i Patrologii WTl UO;

- ks. prof. dr hab. Józef Budniak, Katedra Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu WTl UŚ;

- prof. Wojciech Świątkiewicz, kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy UŚ;

- prof. Krzysztof Wieczorek, kierownik Zakładu Logiki i Metodologii UŚ.

Gospodarze:

- abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki;

- bp Jan Kopiec, biskup gliwicki;

- bp Andrzej Czaja, biskup opolski.

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev