Sympozjum o Metropolii Katowickiej w 25 lat jej istnienia

Dr hab. Halina Dudała, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach wraz z dr. Andrzejem Grajewskim, redaktorem Gościa Niedzielnego poprowadzili panel dyskusyjny z okazji 25 rocznicy powstania kościelnej metropolii pt. „Metropolia Górnośląska - szansa czy ryzyko duszpasterskiej i społecznej integracji?”.
 
Prof. Wojciech Świątkiewicz, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego, ks. prof. Helmut Sobeczko, były Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ks. dr Piotr Górecki, patrolog i historyk z Uniwersytetu Opolskiego, ks. dr hab. Henryk Olszar, patrolog i historyk z Uniwersytetu Śląskiego, ks. prof. dr hab. Józef Budniak z Uniwersytetu Śląskiego wzięli udział w panelu dyskusyjnym zorganizowany w ramach sympozjum. Do tematyki dyskusji wprowadził zebranych ks. Roman Chromy, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Głos zabrali także metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, bp Andrzej Czaja z Opola i bp Jan Kopiec z Gliwic.
 
 

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev