Spojrzenia w świetle łaski - Podziękowanie

09 blachnicki
Redakcja Strony Historycznej Archidiecezji Katowickiej składa najszczersze podziękowaniaWszystkim, którzy przyczynili się swoją dobrocią, życzliwością i zaangażowaniem do realizacji Projektu rozważań myśli Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego w Oktawie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 


Bogactwo duchowej refleksji i modlitwy na zawsze pozostanie w nas i - wierzymy - będzie przynosiło obfite owoce zarówno w życiu Kościoła Śląskiego, jak i umocni rozwój piękna dojrzałej wiary każdego z nas.
Szczególną wdzięczność wyrażamy:
Księdzu Biskupowi Adamowi Wodarczykowi za duszpasterską opiekę nad tym Projektem
Pani Dyrektor Wydawnictwa Światło-Życie, Monice Tataradzińskiej za zgodę na publikację i udostępnienie nagrań
Instytutowi Niepokalanej Matki Kościoła za efektywną, spontaniczną i sprawną współpracę
Znakomitemu aktorowi Panu Dariuszowi Kowalskiemu za wspaniałą, głęboką, refleksyjną interpretację myśli i słów S.B. Ks. Franciszka Blachnickiego
Niech nasze dziękczynienie dopełni się w Modlitwie o Beatyfikację Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego


Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna,
aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz
nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody,
aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia.

Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości,
z której zrodził się Kościół i dla której został powołany.

Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).
Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem
i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana
za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła.

Amen.
       Szczęść Boże!
Ks. Adam Sekściński
Redaktor Strony Historycznej
Archidiecezji Katowickiej

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev