Dekada_I (1925-1934)

Nowy Biskup Śląski

GN 1930 38 Adamski2Ojciec św. zamianował biskupem śląskim ks. infułata Stanisława Adamskiego, dyrektora Akcji Katolickiej w Polsce.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół w Zawodziu

GN 1930 38 Zawodzie1Dnia 31 sierpnia 1930 r. nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy Dom Boży w Katowicach-Zawodziu.

Czytaj więcej...

Śp. ks. Antoni Wojciech (+1930)

Dnia 25 maja 1930 r. zmarł w Żorach ks. Antoni Wojciech.

Czytaj więcej...

Konwikt biskupi w Tarnowskich Górach

GN 1930 30 Konwikt TG1Dzięki ofiarności ludu i duchowieństwa śląskiego ukończono w roku bieżącym dobudowę Konwiktu Biskupiego w Tarnowskich Górach.

Czytaj więcej...

Śp. ks. Robert Ożana (+1930)

Dnia 2 maja 1930 r. zmarł ks. Robert Ożana, komorant u Ojców Bonifratrów w Katowicach-Bogucicach.

Czytaj więcej...

Śląsk pożegnał swego Arcypasterza

GN 1930 22 Lisiecki01Biskup Arkadiusz Lisiecki został pochowany w krypcie Św. Rodziny - w tymczasowej katedrze św. Piotra i Pawła.

Czytaj więcej...

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev