Dekada_I (1925-1934)

Śląsk pod sztandarem Chrystusa Króla

GN 1932 38 Slask ChK 6m"Trzeci Dzień Rekolekcyjny" w Katowicach, z udziałem m.in. Nuncjusza Apostolskiego.

Czytaj więcej...

Budowa katedry

GN 1932 36 katedra4Poświęcenie kamienia węgielnego.

Czytaj więcej...

Życie i praca w Seminarjum Śląskiem w Krakowie

GN 1932 28 Seminarium6Wywiad z księdzem rektorem Stanisławem Maślińskim.

Czytaj więcej...

Pierwszy Diecezjalny Zjazd Charytatywny

Odbył się 22 czerwca 1932 r. pod protektoratem J.E. Ks. Biskupa St. Adamskiego.

Czytaj więcej...

Dzałalność charytatywna Zakonów na Śląsku

GN 1932 24 Zakony m1 600 000 złotych zaoszczędziło Województwo Śląskie w 1931 r. dzięki klasztorom i zgromadzeniom zakonnym.

Czytaj więcej...

Wizytacje w Katowicach

GN 1932 23 Katowice Wizytacja mBiskup Stanisław Adamski wizytował parafie i szkoły w Katowicach.

Czytaj więcej...

Krucjata Eycharystyczna

Pierwszy Zjazd Krucjaty Eucharystycznej na Śląsku.

Czytaj więcej...

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev