Zmarł śp. ks. Franciszek Tylla

W dniu 14 października 1930 roku zmarł ks. Franciszek Tylla, emerytowany proboszcz parafii Św. Jadwigi w Królewskiej Hucie.

 
GN 1930 43 Tylla
 
Źródło: GN 43/1930
 
Urodził się 1 września 1849 roku w Kuźni-Trzebiczynie w powiecie opolskim. Był synem rolnika Franciszka i Marii z domu Gnoth.
    Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Opolu. Egzamin dojrzałości zdał w Poznaniu. Potem przez pewien czas pracował na kolei. Dopiero w 1875 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponieważ władze pru-skie w czasie kulturkampfu zamknęły alumnat, udał się potajemnie do Pragi i tam zdał końcowe egzaminy.
    Święcenia kapłańskie przyjął 15 lipca 1881 roku w Pradze.
    Po święceniach mimo grożących mu niebezpieczeństw powrócił do diecezji wrocławskiej. Ze względu na pruskie ustawodawstwo nie mógł jednak oficjalnie objąć żadnej z funkcji duszpasterskich. Skierowano go więc do Królewskiej Huty, gdzie początkowo pełnił funkcję prywatnego sekretarza proboszcza parafii św. Barbary. W 1882 roku został członkiem honorowym Towarzystwa Górnośląskiego we Wrocławiu. Ze względu na nieustanne prześladowania ze strony policji i sądu ks. Tylla był zmuszony opuścić Królewską Hutę i przez pewien czas pracował w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polskiej Cerekwi w powiecie kozielskim, gdzie zastępował ciężko chorego proboszcza. W 1885 roku pełnił obowiązki wikariusza w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach, skąd przeniesiony został do parafii św. Franciszka z Asyżu w Zaborzu. W lipcu 1888 roku powrócił do Królewskiej Huty, gdzie powołano go na stanowisko wikariusza w parafii św. Barbary. Zaangażował się wtedy w budowę nowego kościoła pod wezwaniem św. Jadwigi. W czerwcu 1893 roku został mianowany proboszczem erygowanej przy tym kościele nowej parafii. Duszpasterzował w niej w sumie przeszło 33 lata. W kwietniu 1908 roku został mianowany dziekanem dekanatu królewsko-huckiego. Przyczynił się również do wybudowania nowego kościoła w Hajdukach Wielkich, gdzie powstała parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nigdy nie zapomniał także o swoich rodzinnych stronach. Dzięki jego staraniom w Kuźni-Trzebiczynie stanęła nowa szkoła, a w Wielkich Lasowicach nowe probostwo. W okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku pośredniczył w rozdziale kościelnych zapomóg przekazywanych przez biskupa wrocławskiego dla ubogiej ludności z terenu plebiscytowego. W 1922 roku przeszedł na emeryturę, ale mieszkał nadal w Królewskiej Hucie, skąd wyjeżdżał na leczenie do śląskich uzdrowisk.
    Ks. Franciszek Tylla zmarł 14 października 1930 roku w Długopolu Zdroju w powiecie kłodzkim (niem. Bad Langenau). Pochowany został na cmentarzu parafii św. Jadwigi w Królewskiej Hucie. Odszedł do wieczności w 82 roku życia i w 50 roku kapłaństwa. W chwili śmierci był najstarszym kapłanem diecezji katowickiej.
 
Źródło: Zmarli Kapłani Kościoła Katowickiego, ks. Edward Nalepa

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev