Zmarł śp. ks. Antoni Howaniec

Dnia 23 listopada 1930 r. zmarł ks. Antoni Howaniec, wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hajdukach Wielkich.

Urodził się 18 lipca 1857 roku w Janowie w rodzinie hutnika Antoniego.

Po ukończeniu szkoły ludowej w Roździeniu, rozpoczął pracę zawodową w Zakładach Gieschego, gdzie szybko awansował na stanowisko urzędnika. Stabilizację materialną wynikającą z awansu spożytkował na prywatne uzupełnienie wykształcenia. W 1889 roku wyjechał do Rzymu i tam na Uniwersytecie Gregoriańskim studiował filozofię i teologię. Następnie wstąpił do seminarium duchownego w Segni.
 
Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1897 roku w Segni.
 
Pierwsze lata posługi duszpasterskiej spędził w diecezji Segni, do której został uprzednio inkardynowany. W 1900 roku poważnie zachorował. Po odzyskaniu sił powrócił na Górny Śląsk, gdzie krótko pełnił obowiązki wikariusza w parafiach: Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli i Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach. Na początku listopada 1900 roku wyjechał ponownie do Włoch, gdzie do 1903 roku kontynuował w Bononii studia teologiczne i pełnił posługę duszpasterską. Do ówczesnej diecezji wrocławskiej powrócił w 1904 roku. W jej strukturach jako wikariusz pracował w następujących parafiach: św. Wawrzyńca w Dąbrowie koło Opola, św. Wawrzyńca w Broszycach, św. Bartłomieja w Jełowej, św. Michała Archanioła w Kotorzu, św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kościeliskach. Był także kapelanem Sióstr Elżbietanek we Wrocławiu. W czasie III powstania śląskiego musiał uchodzić z Kościelisk i schronił się w parafii św. Szczepana w Bogucicach. W marcu 1922 roku otrzymał dekret wikariusza do parafii św. Michała Archanioła w Skrzyszowie, a rok później został wikarym w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śl. Tam pełnił również funkcję katechety w szkole ludowej. Następnie w charakterze wikariusza duszpasterzował w parafiach: św. Bartłomieja w Bieruniu Starym, św. Józefa w Józefowcu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hajdukach Wielkich. W listopadzie 1929 roku Ksiądz Biskup Arkadiusz Lisiecki włączył go oficjalnie w szeregi duchowieństwa diecezji katowickiej.
 
Ks. Antoni Howaniec zmarł 23 listopada 1930 roku w Hajdukach Wielkich i tam został pochowany. Odszedł do wieczności w 74 roku życia i w 34 roku kapłaństwa.
 
Źródło: Zmarli Kapłani Kościoła Katowickiego, ks. Edward Nalepa

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev