Zmarł śp. ks. Tobiasz Grunwaldzki

Dnia 19 stycznia 1931 r. zmarł ks. Tobiasz Grunwaldzki, emerytowany proboszcz parafii Św. Józefa w Zabrzegu.

Urodził się 15 kwietnia 1845 roku w Totfalva na Węgrzech.

Po zdobyciu podstawowego i średniego wykształcenia, w 1867 roku wstąpił do zakonu Ojców Cystersów w Mogile koło Krakowa. Pięć lat później złożył profesję wieczystą. W klasztorze nosił imię zakonne „Benedykt”.

Święcenia kapłańskie przyjął 25 sierpnia 1872 roku w Katedrze na Wawelu w Krakowie.

Przez pierwszych kilkanaście lat kapłaństwa pracował w zakonie. W roku 1883 został sekularyzowany i przyjęty do diecezji wrocławskiej w jej części austriackiej, w której panował wówczas dotkliwy brak duchowieństwa. Na Śląsku Cieszyńskim pracował przez 9 lat jako wikariusz w różnych parafiach. W roku kwietniu 1891 został mianowany proboszczem parafii św. Marcina w Lesznej. Po dziesięciu latach, w 1901 roku otrzymał nominację na proboszcza w parafii św. Józefa w Zabrzegu. W 1906 roku ze względu na zły stan zdrowia przeszedł w stan spoczynku. Jako emeryt przebywał dłuższy czas w St. Martin koło Erlachstein w południowej Styrii w Austrii, a potem na terenie Jugosławii. Po powrocie do Polski od 1922 roku kierował ekspozyturą w Młyńczyskach koło Nowego Sącza. Trzy lata później został formalnie włączony do prezbiterium nowo utworzonej diecezji katowickiej.

Ks. Tobiasz Grunwaldzki zmarł 19 stycznia 1931 roku w Młyńczyskach i tam został pochowany. Odszedł do wieczności w 86 roku życia i 59 roku kapłaństwa.

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev