Zmarł śp. ks. Ludwik Wojciech (+1931)

Dnia 3 czerwca 1931 r. zmarł śp. ks. Ludwik Wojciech, proboszcz parafii Św. Barbary w Królewskiej Hucie (Chorzów).

Wojciech LudwikUrodził się 31 października 1878 roku w Grzawie. Był synem Jana i Franciszki z domu Kucz.

Do szkoły ludowej uczęszczał w Miedźnej i w Pszczynie. Następnie uczył się w gimnazjum w Pszczynie, gdzie w 1899 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1903 roku we Wrocławiu.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Ludwika w Berlinie-Wilmersdorf, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wittichenau, św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, Krzyża Świętego w Miechowicach, Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach i św. Marcina w Kolberg. W 1915 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Ottona w Pasewalk w Pomeranii. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski powrócił w rodzinne strony i w 1922 roku otrzymał nominację na proboszcza w parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie. W strukturach nowo powstałej diecezji katowickiej był sędzią prosynodalnym, cenzorem książek i przewodniczącym Komisji Muzyki Kościelnej. W uznaniu zasług otrzymał tytuł radcy duchownego. W dekanacie królewsko-huckim pełnił funkcję wizytatora nauki religii dla szkół powszechnych w Lipinach Śl. Krótko przed śmiercią otrzymał nominację na Diecezjalnego Dyrektora Apostolstwa Modlitwy.
  
Ks. Ludwik Wojciech zmarł 3 czerwca 1931 roku w Królewskiej Hucie i tam został pochowany. Odszedł do wieczności w 53 roku życia i w 28 roku kapłaństwa.
 
Źródło: Zmarli Kapłani Kościoła Katowickiego, ks. Edward Nalepa

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev