Pielgrzymka do Piekar

GN 1931 35 Piekary pielgrz1 mPrzeszło 130 000 wiernych zgromadziło się w Uroczystość Wniebowzięcia NMP dnia 15 sierpnia 1931 r. w Piekarach.
 
 
 
 
 
Źródło: GN 34 i 35/1931

 

Biskup Stanisław Adamski podczas uroczystości w Piekarach, 15 sierpnia 1931 r. obwieścił powstanie Misji Wewnętrznej.

 

 

 

 

 

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev