Zmarł śp. ks. Teofil Budny

Dnia 24 września 1931 r. zmarł nagle w Lipowcu ks. Teofil Budny, proboszcz w Lipowcu i daministrator w Górkach Wielkich.
 
Urodził się 12 czerwca 1885 roku w Zarzeczu na Śląsku Cieszyńskim. Był synem rolnika Andrzeja i Joanny z domu Folek.

    Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Następnie uczył się w polskim gimnazjum w Cieszynie. Egzamin dojrzałości zdał w 1904 roku. Po maturze wstąpił do Książęco-Biskupiego Seminarium Duchownego w Widnawie i rozpoczął tam studia teologiczne.

    Święcenia kapłańskie przyjął 29 października 1908 roku w Widnawie.

    Jako wikariusz pracował w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zebrzydowicach, św. Jerzego w Jasienicy, św. Jana Chrzciciela w Niemieckiej Lutyni oraz św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. W czerwcu 1914 roku został mianowany proboszczem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lipowcu. Tej małej, podgórskiej parafii poświęcił swoje młode siły, swe doświadczenie i wiedzę. Udzielał się aktywnie nie tylko na polu pracy duszpasterskiej. W kręgu jego zainteresowań znalazły się także ówczesne zagadnienia Katolickiej Nauki Społecznej. W Lipowcu opiekował się Bractwem Różańcowym oraz męskim i żeńskim oddziałem Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Od maja 1929 roku, obok obowiązków proboszcza w Lipowcu, pełnił funkcję administratora w parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich.

    Zmarł zmarł nagle 24 września 1931 roku w Lipowcu i tam został pocho-wany. Odszedł do wieczności w 47 roku życia i w 23 roku kapłaństwa.
 
Źródło: Zmarli Kapłani Kościoła Katowickiego, ks. Edward Nalepa

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev