Nowy proboszcz w Dąbrówce Małej

GN 1931 35 Dabrowka M2W niedzielę 2 sierpnia 1931 r. odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego proboszcza ks. Maksymiliana Wojtasa do parafii w Dąbrówce Małej.

 

GN 1931 35 Dabrowka M1

 Źródło: GN 35/1931

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev