Zmarł ks. Artur Spielvogel

Dnia 15 stycznia 1932 r. zmarł ks. Artur Spielvogel, proboszcz parafii w Jankowicach.

Spielvogel ArturUrodził się dnia 30 kwietnia 1882 roku w Czerwionce jako syn żandarma Pawła i jego żony z Kaulów. Uczył się w szkole wiejskiej w Czerwionce a po przeniesieniu jego ojca do Żor uczęszczał do szkoły miejskiej. Później uczy się w progimnazjum w Koźlu. Po śmierci ojca (1898 rok) mimo trudności zdał maturę w bytomskim katolickim gimnazjum. Na studia teologiczne zgłosił się do Wrocławia. Językiem polskim zajął się dopiero w alumnacie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1906 roku. Następnie pełnił posługę w kościele pw. św. Sebastiana w Berlinie i w Wilmersdorf pod Berlinem w kościele pw. św. Krzyża. Później jest wikarym przy kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Kluczborku, przy kościele NMP w Katowicach i przy kościele św. Trójcy w Brandenburgu.

Stamtąd skierowany zostaje jako wikary do Jankowic. Ks. Spielvogel mianowany zostaje najpierw administratorem parafii (dekret z 19 sierpnia 1913 r.) a następnie proboszczem (dekret z dnia 6 grudnia 1913 r.) Na urząd wprowadza go uroczyście ks. dziekan Lossa z Pawłowic dnia 12 stycznia 1914 roku. W 1915 roku wizytacji i bierzmowania w parafii dokonał ks. biskup-sufragan Karol Augustin. W czasie powstań śląskich i plebiscytu ks. Spielvogel sprzyjał stronie polskiej. 19 grudnia 1920 roku na plebanii istniała polska biblioteka ludowa. 15 sierpnia 1920 roku, w 25-lecie istnienia kaplicy w Studzience śpiewano tylko polskie pieśni. W 1927 roku zainstalował na plebanii i w kościele prąd elektryczny.Spielvogel Artur grob

Za czasów proboszcza Spielvogla odbyły się w parafii drugie Misje Święte (1923). Usamodzielniła się także kolonia Chwałowicka stając się samoistną parafią od 1925 roku (kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus). Do pomocy proboszcz miał kilku wikarych: ks. Konstantego Kuloka, ks. Waloszka, ks. Gorbasa, ks. Pietruszkę, ks. Panpucha, ks. Jana Brzezinkę i ks. Wilimowskiego. W 1930 roku stwierdzono u księdza arteriosklerozę i degenerację serca. Przebywał 6 tygodni na kuracji w Tölz w Bawarii. Zmarł w Jankowicach 15 stycznia 1932 roku w 26 roku kapłaństwa i 50 roku życia. Pochowany został przy kościele. Na pomniku znajduje się data urodzin (30.04. 1882), śmierci i podobizna księdza oraz lata, w których był proboszczem 1913-1932. Grób zdobi figura Chrystusa.

 
 

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev