Błogosławieni z Archidiecezji Katowiskiej

Błogosławiony ks. Józef Czempiel (1883-1942)

Urodził się 21 września 1883 na Śląsku w Józefce pod Piekarami. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1908 z rąk kard. G. Koppa. W 1922 r został administratorem, a w 1923 proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Hajdukach Wielkich (obecnie Chorzów Batory).
13 kwietnia 1940 został aresztowany wywieziony do Dachau. 26 maja 1940 został przeniesiony do Mauthausen i Gusen. W Dachau znalazł się ponownie 8 grudnia 1940. Data i okoliczności śmierci ks. Józefa Czempiela nie są bliżej znane. Urzędowe świadectwo śmierci wystawiono przez obóz koncentracyjny w Dachau 19 czerwca 1942, faktycznie jednak ks. Czempiel zginął kilka tygodni wcześniej. Został on wywieziony z Dachau w transporcie inwalidów 4 maja 1942 i w tym samym dniu prawdopodobnie zagazowany. (czytaj więcej...)

 

Błogosławiony ks. Stanisław Kubista SVD (1898-1940)

Urodził się 27 września 1898 w Kostuchnie. Nowicjat i studia filozoficzno-teologiczne odbył w Zgromadzeniu Słowa Bożego w St. Gabriel w Modling k. Wiednia. Tam 26 maja 1927 przyjął święcenia kapłańskie.
Jako werbista przydzielony został jesienią 1928 roku do domu zakonnego św. Józefa w Górnej Grupie k. Grudziądza. Po wybuchu II wojny światowej dom został opanowany przez wojsko i gestapo. Niebawem aresztowano wszystkich 64 domowników, a klasztor zamieniono w obóz. W lutym 1940 roku obóz ten zlikwidowano, a internowanych wywieziono. Ojciec Stanisław trafił do obozu w Sachsenhausen. 26 kwietnia 1940 po apelu, obozowy kapo stanął mu jedną nogą na piersiach, drugą na gardle i silnym naciskiem zmiażdżył kości klatki piersiowej i gardła.  (czytaj więcej...)

 

Błogosławiony ks. Ludwik Mzyk SVD (1906-1940)

Urodził się 22 kwietnia 1906 w Chorzowie Starym. Nowicjat odbył w Seminarium Misyjnym St. Augustin k. Bonn i tam w 1928 roku złożył śluby zakonne. Święcenia kapłańskie przyjął 30 października 1932. W 1935 r. został mistrzem nowicjatu, a w 1939 r. także rektorem domu w Chludowie pod Poznaniem.  25 stycznia 1940 gestapo urządziło w klasztorze obóz zbiorczy dla domowników i okolicznego duchowieństwa. Po przywiezieniu księży aresztowano również o. Mzyka i osadzono w VII Forcie w Poznaniu, gdzie został rozstrzelany 20 lutego 1940. Był pierwszym werbistą, który zginął z rąk hitlerowców. (czytaj więcej...)

 

Błogosławiony ks. Emil Szramek (1887-1942)

Urodził się 29 września 1887 w Tworkowie k. Raciborza. 22 czerwca 1911 z rąk kard. Georga Koppa przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił funkcję kanclerza kurii Administracji Apostolskiej, po utworzeniu diecezji wszedł w skład kapituły katedralnej, a od 1927 roku zajmował się organizacją budowy katedry. W 1926 roku został proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.
Od początku okupacji spotykały go represje ze strony Gestapo, mimo to nie opuścił parafii. Aresztowano go 8 kwietnia 1940. Przebywał w obozach koncentracyjnych Dachau, Gusen, Mauthausen i ponownie od 8 grudnia 1940 w Dachau. Został zamordowany 13 stycznia 1942 na izbie chorych, oblewany strumieniami lodowatej wody.  (czytaj więcej...)

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev