Kalendarium Archidiecezji

21.10.1921    utworzenie Delegatury Górnego Śląska. Ks. dziekana Jan Kapica z Tychów delegatem książęco-biskupim
28.09.1922    Rada Wojewódzka przyznała Delegaturze Górnego Śląska osobowość prawną
17.12.1922    Papież Pius XI mianował ks. Augusta Hlonda, salezjanina, Administratorem Apostolskim Śląska Polskiego
09.09.1923    ukazał się pierwszy numer „Gościa Niedzielnego”
15.08.1925    koronacja obrazu Matki Bożej Piekarskiej koronami, które podarował i poświęcił osobiście papież Pius XI
28.10.1925    Bulla „Vixdum Poloniae”. Ustanowienie Diecezji Katowickiej. Pierwszym biskupem katowickim został ks. August Hlond
24.06.1926    nominacja biskupa Augusta Hlonda arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim
24.10.1926    konsekracja biskupa Arkadiusza Lisieckiego w Gnieźnie
31.10.1926    objęcie diecezji katowickiej przez biskupa Arkadiusza Lisieckiego
28.11.1926    książę biskup Adam Sapieha poświęcił kamień węgielny pod budynek Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie
05.06.1927    symboliczny wykop pod budowę katedry w Katowicach
     05.1929    otwarcie Domu Rekolekcyjnego i Wypoczynkowego dla księży w Kokoszycach
28.11.1929    poświęcenie budynku Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie
13.05.1930    w Cieszynie umiera nagle bp Arkadiusz Lisiecki
02.10.1930    nominacja ks. Stanisława Adamskiego na biskupa katowickiego
26.10.1930    konsekracja w Poznaniu biskupa Stanisława Adamskiego
12.01.1934    erygowanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
24.03.1934    nominacja ks. Teofila Bromboszcza na biskupa pomocniczego katowickiego
03.06.1934    konsekracja bp. Teofila Bromboszcza
01.01.1935    bp Teofil Bromboszcz wikariuszem generalnym (nominacja 20.12.1934)
12.01.1937    zmarł bp pomocniczy Teofil Bromboszcz (ur. 25.04.1886 w Katowicach-Ligocie)
15.01.1937    pogrzeb bpa Teofila  Bromboszcza
26.04.1937    konsekracja biskupa Juliusza Bieńka
06.06.1938    poświęcenie prezbiterium katedry w Katowicach
17.08.1939    zmarł Wojciech Korfanty
29.08.1939    bp Stanisław Adamski mianował okręgowych wikariuszów generalnych na wypadek uniemożliwienia na skutek działań wojennych komunikacji poszczególnych części diecezji z kurią diecezjalną.
01.09.1939    wybuch II wojny światowej
22.10.1939    ukazał się ostatni numer „Gościa Niedzielnego” przed przerwą spowodowaną okupacją niemiecką
01.01.1940    8 parafii na Zaolziu, które w 1938 zostały powierzone biskupowi katowickiemu, zostaje włączonych (adjungatur) do Archidiecezji Wrocławskiej
05.01.1940    bp. Stanisław Adamski mianował wikariuszem generalnym – w miejsce biskupa Juliusza Bieńka – ks. radcę Franciszka Strzyża, proboszcza w Goduli. Nowo mianowany wikariusz generalny miał objąć urząd 08.01.1940.
28.02.1941    bp Stanisław Adamski został wywieziony do Krakowa. Zabroniono mu wrócić i zajmować się sprawami diecezji. Potem przebywał w Warszawie.
09.05.1942    ks. Franciszek Strzyż powiadamia nuncjusza apostolskiego w Berlinie, że na skutek choroby przekazał w zastępstwo jurysdykcję wikariusza generalnego ks. radcy Franciszkowi Woźnicy.
03.06.1942    zmarł ks. Franciszek Strzyż, protonotariusz apostolski, proboszcz w Goduli, wikariusz generalny Diecezji Katowickiej, ur. 04.10.1876 w Żyrowej (Buchenhöh) k. Strzelec Opolskich, święc. 23.06.1902 (kard. Georg Kopp)
22.07.1942    S. Congregatio Consistorialis, dekret zatwierdzający ks. Franciszka Woźnicę (Wosnitza) na urzędzie wikariusza generalnego Diecezji Katowickiej.
02.10.1944    bp Stanisław Adamski opuścił Warszawę i udał się na Jasną Górę do klasztoru Paulinów
27.01.1945    wyzwolenie Katowic
29.01.1945    z Krakowa wrócił do Katowic bp Juliusz Bieniek
08.02.1945    powrót bpa Stanisława Adamskiego z wygnania do Katowic
01.09.1946    klerycy z Diecezji Katowickiej znów zamieszkali w Krakowie, najpierw u Księży Misjonarzy, a po remoncie w budynku seminarium przy Al. Mickiewicza 3
12.11.1950    niedziela, dzień obchodu 25-lecia istnienia Diecezji Katowickiej
24.12.1950    konsekracja biskupa koadiutora Herberta Bednorza
07.11.1952    wygnanie biskupów z diecezji
07.03.1953    zmiana nazwy miasta Katowice na Stalinogród
30.10.1955    konsekracja katedry Chrystusa Króla w Katowicach
05.11.1956    powrót biskupów Stanisława Adamskiego, Herberta Bednorza i Juliusza Bieńka do diecezji
11.10.1962    rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II
24.02.1963    konsekracja biskupa Józefa Kurpasa
13.06.1965    rekoronacja obrazu Matki Bożej Piekarskiej z udziałem prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego oraz abp Karola Wojtyły
08.12.1965    zakończenie Soboru Watykańskiego II
12.11.1967    śmierć biskupa Stanisława Adamskiego
10.12.1967    ingres biskupa Herberta Bednorza do katedry Chrystusa Króla w Katowicach
30.04.1970    nominacja ks. Czesława Domina na biskupa pomocniczego
01.01.1972     bp Herbert Bednorz zwołuje I Synod Diecezji Katowickiej
23.11.1975    zakończenie I Synodu Diecezji Katowickiej
16.10.1978    kard. Karol Wojtyła wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II
06.06.1979    Diecezja Katowicka uczestniczy na Jasnej Górze w spotkaniu z papieżem
02.09.1980    ks. Janusz Zimniak mianowany biskupem pomocniczym
04.11.1980    w katedrze w Katowicach konsekracja biskupa Janusza Zimniaka
13.12.1981    wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
16.12.1981    śmierć 9 górników w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach
17.03.1982    powołanie Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym
20.06.1983    spotkanie Diecezji Katowickiej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na lotnisku Muchowiec i w katedrze w Katowicach
03.06.1985    nominacja ks. Damiana Zimonia na biskupa katowickiego
29.06.1985    konsekracja bpa Damiana Zimonia w katedrze w Katowicach. głównym konsekratorem był prymas Polski kard. Józef Glemp
30.06.1985    ingres biskupa Damian Zimonia do katedry w Katowicach
15.09.1985    druga rekoronacja obrazu Matki Bożej Piekarskiej dokonana przez bp. Herberta Bednorza
25.02.1988    nominacja ks. Gerarda Bernackiego biskupem pomocniczym katowickim
14.05.1988 – 05.06.1988  I Kongres Eucharystyczny Kościoła Katowickiego pod hasłem „Miłujmy się wzajemnie”
12.04.1989    zmarł bp Herbert Bednorz
12.11.1989    powołanie Caritas Diecezji Katowickiej
01.02.1982    nominacja biskupa Czesława Domina na biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego
25.03.1992     nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce, utworzenie Archidiecezji Katowickiej i Metropolii Katowickiej
    biskup Janusz Zimniak został mianowany biskupem pomocniczym w Diecezji Bielsko-Żywieckiej
19.05.1992    zmarł biskup Józef Kurpas
22.05.1992    pogrzeb biskupa Józefa Kurpasa, cmentarz przy ul. Sienkiewicza w Katowicach
29.06.1992    abp Damian Zimoń otrzymał na Watykanie paliusz z rąk papieża Jana Pawła II
05.06.1993    zawarcie umowy o partnerstwie między Archidiecezją Katowicką a Diecezją Essen w Niemczech
25.05.1995    w Ołomuńcu kanonizacja św. Jana Sarkandra
23.11.1996    nominacja ks. Piotra Libery na biskupa pomocniczego
26.08.1998    nominacja ks. Stefana Cichego na biskupa pomocniczego
24/25.12.1999-06.01.2001 Wielki Jubileusz roku 2000
06.12.2000    umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
01.04.2002    Radio Archidiecezji Katowickiej zmienia nazwę na „Radio eM”
19.05.2003    Spotkanie uczestników Narodowej Pielgrzymki z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie z papieżem Janem Pawłem II
13.06.2004    koronacja obrazu Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej (nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk)
19.03.2005    bp Stefan Cichy mianowany biskupem diecezjalnym legnickim
21.12.2005    nominacja ks. Józefa Kupnego na biskupa pomocniczego
02.05.2007    bp Piotr Libera mianowany biskupem diecezjalnym płockim
29.10.2011    bp tarnowski Wiktor Skworc mianowany Arcybiskupem Metropolitą Katowickim
26.11.2011    ingres abpa Wiktora Skworca do archikatedry katowickiej
29.06.2012    abp Wiktor Skworc na Watykanie otrzymał paliusz z rąk papieża Benedykta XVI
25.11.2012    otwarcie prac II Synodu Archidiecezji Katowickiej
18.05.2013    bp Józef Kupny mianowany Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim
24.11.2013    rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy
13.12.2014    nominacja księży: Marka Szkudło i Adama Wodarczyka na biskupów pomocniczych

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev