Integralna wizja życia małżeńskiego i rodzinnego w myśli Kardynała Augusta Hlonda

W 09Wykład ks. mgr. Marcina Stefanika SChr z Ośrodka Postulatorskiego Towarzystwa Chrystusowego, wygłoszony podczas konferencji "Kardynał August Hlond, Prymas Polski na nowo odczytany". Mysłowice, 09.12.2016.

Czytaj więcej...

Zagrożenie życia chrześcijańskiego przez ateizm i laicyzację

W 07Wykład ks. dr. Bogusława Kozioła SChr z Ośrodka Postulatorskiego Towarzystwa Chrystusowego, wygłoszony podczas konferencji "Kardynał August Hlond, Prymas Polski na nowo odczytany". Mysłowice, 09.12.2016.

Czytaj więcej...

Wizyta ks. Kardynała Augusta Hlonda i ks. Kardynała Bernarda Griffina w Bydgoszczy

W 08Wykład ks. dr. Jacka Brakowskiego SDB z Collegium Salesianum Bydgoszcz, wygłoszony podczas konferencji "Kardynał August Hlond, Prymas Polski na nowo odczytany". Mysłowice, 09.12.2016.

Czytaj więcej...

Proroctwa Maryjne Kardynała Augusta Hlonda

W 06Wykład Czesława Ryszki, Senatora RP, wygłoszony podczas konferencji "Kardynał August Hlond, Prymas Polski na nowo odczytany". Mysłowice, 09.12.2016.

Czytaj więcej...

Pionier rozwoju dzieła salezjańskiego w Europie Środkowej

W 05Wykład ks. dr. Stanisława Zimniaka SDB z Salezjańskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, wygłoszony podczas konferencji "Kardynał August Hlond, Prymas Polski na nowo odczytany". Mysłowice, 09.12.2016.

Czytaj więcej...

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev