Wizyta ks. Kardynała Augusta Hlonda i ks. Kardynała Bernarda Griffina w Bydgoszczy

W 08Wykład ks. dr. Jacka Brakowskiego SDB z Collegium Salesianum Bydgoszcz, wygłoszony podczas konferencji "Kardynał August Hlond, Prymas Polski na nowo odczytany". Mysłowice, 09.12.2016.

Czytaj więcej...

Proroctwa Maryjne Kardynała Augusta Hlonda

W 06Wykład Czesława Ryszki, Senatora RP, wygłoszony podczas konferencji "Kardynał August Hlond, Prymas Polski na nowo odczytany". Mysłowice, 09.12.2016.

Czytaj więcej...

Pionier rozwoju dzieła salezjańskiego w Europie Środkowej

W 05Wykład ks. dr. Stanisława Zimniaka SDB z Salezjańskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, wygłoszony podczas konferencji "Kardynał August Hlond, Prymas Polski na nowo odczytany". Mysłowice, 09.12.2016.

Czytaj więcej...

Relacje na obczyźnie ks. Artura Słomki SDB z prymasem Polski Kardynałem Augustem Hlondem w latach 1939 - 1945

W 04Wykład ks. prof. nadzw. dr hab. Jana Pietrzykowskiego SDB z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wygłoszony podczas konferencji "Kardynał August Hlond, Prymas Polski na nowo odczytany". Mysłowice, 09.12.2016.

Czytaj więcej...

Polityka a moralność w kontekście idei społeczeństwa obywatelskiego

W 03Wykład dr. hab. Aleksandra Lipskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wygłoszony podczas konferencji "Kardynał August Hlond, Prymas Polski na nowo odczytany". Mysłowice, 09.12.2016.

Czytaj więcej...

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev