Modlitwy o beatyfikację

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia.
Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany.
Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).
Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła.
Amen.
 

 
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Machy
 
Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi do szczególnego naśladowania ofiary Twego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, aby Twój sługa, kapłan Jan, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierności, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych, Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

hlond

 Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda
 
Boże, Świętości nieskończona - Ojcze, Synu i Duchu Święty! w tej prastarej świątyni, w cieniu Wojciechowej trumny, przy sercu Twego Sługi, kardynała Augusta, na wzgórzu Lecha, które przypomina nam początki naszej świadomości narodowej i państwowości oraz to wszystko, co następnie wieki przyniosły, stajemy przed Tobą pełni wiary, nadziei i miłości. Wyznajemy bowiem, że jesteś Stwórcą, Panem i Ojcem każdego człowieka. Wyznajemy również, że jesteś Sędzia żywych i umarłych, gdyż Twoje są czasy i chwila, Twoja jest ziemia i jej napełnienie. Tobie, Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu przystoi zawsze cześć i chwała.
Z ufnością i pokorą kierujemy naszą prośbę do Ciebie, Panie: swego sługę Augusta, którego na ziemi obdarzyłeś pełnią Twego kapłaństwa, racz przyozdobić widzialną dla nas aureolą świętości. Racz więc zaliczyć go w poczet błogosławionych i świętych, abyśmy tym więcej mogli budować się jego życiem i działalnością, jego cnotą i modlitwą, jego wiarą i miłością. Byśmy też, Ojcze miłosierdzia, mogli pełniej uwielbiać Ciebie, który jesteś Życiem, Miłością, Prawdą i Świętością.
Naszą serdeczną prośbę składamy w Twoje niepokalane dłonie, Boża Rodzicielko, Królowo Polski. W Tobie, Maryjo, umierający Twój wielbiciel. prymas August, ujrzał chwałę i zwycięstwo narodu polskiego, Racz swoją świętością oczyścić i udoskonalić nasze błagania i przekaż je przez Syna Twego Bogu Ojcu, który z tymże Synem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Wiadomości Diecezjalne 12/49, Katowice, grudzień 1981 r.
 
(Przedruk z Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej nr 11-12. 1981 s. 255 Modlitwa ta była odmawiana w czasie Dni modlitwy Archidiecezji Gnieźnieńskiej o beatyfikację śp. Augusta Kardynała Hlonda, w setną rocznicę jego urodzin).

 

 

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev