Delegatura i Administracja Apostolska

Najważniejsze wydarzenia przed powstaniem Diecezji Katowickiej

 

21.10.1921    utworzenie Delegatury Górnego Śląska i ustanowienie ks. dziekana Jan Kapicę z Tychów delegatem książęco-biskupim

28.09.1922    Rada Wojewódzka przyznała Delegaturze Górnego Śląska osobowość prawną


07.11.1922    Papież Pius XI mianował ks. Augusta Hlonda, salezjanina, Administratorem Apostolskim Śląska Polskiego
 
 

 

 

Więcej o tym okresie można się dowiedzieć czytając:

Rozporządzenia Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev