Świadkowie z tej ziemi - wprowadzenie

SwieciProponujemy wspólną medytację biblijną ze śląskimi świętymi, błogosławionymi oraz kandydatami na ołtarze w rytmie lectio divina.

Nie ma wielu świętych „z tej ziemi”, tym bardziej warto zachować ich w pamięci, prosić o ich wstawiennictwo, naśladować ich życie. Świadkowie Prawdy „z tej ziemi” – to męczennicy, wyznawcy, duchowni i świeccy.

Przyjrzymy się naszym świętym w świetle słowa Bożego w kilku odsłonach:
– świętym czczonym na Śląsku,
– świętym Ślązakom,
– błogosławionym pochodzącym ze Śląska,
– błogosławionym śląskim męczennikom II wojny światowej,
– sługom Bożym – męczennikom II wojny światowej,
– świadkom wiary z tej ziemi, których procesy beatyfikacyjne zostały rozpoczęte.

Seria portretów świadków to jakby „promienie światła wychodzące ze słowa Bożego”. Hagiograficzna lektura to wychodzenie z ciemności do światła (Rz 13, 12). W tej drodze będą nam towarzyszyć ci, którzy stali się świadkami Prawdy z tej ziemi. Nie wolno o nich zapomnieć, trzeba podtrzymywać pamięć o nich i przekazywać ją nowym pokoleniom! „Dawać świadectwo to nie znaczy robić Bogu głośną propagandę, szokować, lecz żyć tak, żeby styl tego życia był nie do zrozumienia, gdyby Bóg nie istniał” – przekonywał arcybiskup Paryża kard. Emmanuel Suhard (†1949). W tych rozważaniach chodzi przede wszystkim o ów «styl życia», który pociąga ku Bogu.


Rozważania, których autorem jest ks. prof. dr hab. Jan Kochel, pochodzą z książki Świadkowie prawdy z tej ziemi. Święci, błogosławieni i kandydaci na ołtarze w rytmie lectio divina. Są one również zamieszczane na stronie internetowej Szkoła Słowa Bożego.


Księdzu Profesorowi składamy serdeczne podziękowanie za wyrażenie zgody na publikację tych materiałów na Historycznej Stronie Archidiecezji Katowickiej.

Osoby

  1. Biskupi
  2. Kapłani
  3. Inne

next
prev

Multimedia

  1. Zdjęcia
  2. Filmy
  3. Nagrania

next
prev

Kandydaci na ołtarze

  1. Błogosławieni
  2. Słudzy Boży

next
prev

Biblioteka

  1. Rozporządzenia
  2. Wiadomości

next
prev